Če slikam iz potrebe, navezanosti ali obveze nič ne deluje; ko pa vzamem slikanje kot igro, se vse postavi na pravo mesto v meni in zunaj mene.

If I paint out of neediness, attachment or obligation, nothing works; but when painting is a game, everything falls together in- and -outside of me.